16 กรกฎาคม 2551

แนะนำบริษัท


บริษัท ซอฟท์บิส พลัส จำกัด SoftBiz plus Co.,ltd.

ผลิตและจำหน่าย ซอฟท์แวร์ สำหรับ SME และ ธุรกิจเฉพาะ Softbiz Accounting Software
โปรแกรม ซอฟท์บิส เป็นการประยุกต์กระบวนการทางธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กร ระบบถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับธุรกิจในเมืองไทย รองรับการขยายงานในอนาคต โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด ภายใต้ระบบภาษาไทย ที่ใช้งานง่าย เรียนรู้การใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และทันสมัย

SME accounting Property Management Real Estate Shipping Industrial- โปรแกรมบัญชี สำหรับ นิติบุคคลอาคารชุด, คอนโดมิเนียม , นิติบุคคลบ้านจัดสรร ,อพาร์ทเม้นท์ , หอพัก, พลาซา และสำนักงานให้เช่า โดยเฉพาะ- โปรแกรมระบบซ่อมบำรุง Preventive maintenance สำหรับโรงงาน, อาคารสูง, คอนโดมิเนียม- โปรแกรมระบบบัญชี, โปรแกรมพิมพ์เช็ค, โปรแกรมพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย, โปรแกรมบัญชีเงินเดือน

ประโยชน์ที่ได้รับ________________________________________________

- ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน ทั้งทางตรงและทางอ้อม- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ป้องกันปัญหาการทุจริต- กระบวนการบริหาร/ตัดสินใจ ที่พัฒนาขึ้นโดยสารสนเทศที่รวดเร็ว- งานบริการได้รับการพัฒนาและแก้ไขในทางที่ดีขึ้น - กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วยิ่งขึ้น- ภาวะทางจิตใจของพนักงานดีขึ้น และกระตุ้นการทำงาน

#########################################
รวดเร็ว ทันสมัย สวยงาน ป้องกันความผิดพลาด ลดค่าใช้จ่าย เสริมภาพลักษณ์#########################################

จุดเด่นของซอฟท์บิส_____________________________________________

- พัฒนาโปรแกรมมาเป็นเวลากว่า 15 ปี มันใจได้ ในประสิทธิภาพของระบบ(No Bug)
- ย่อโปรแกรมจากการพัฒนาบัญชีระบบใหญ่ ทำให้ระบบมีความสมบูรณ์ครบถ้วนในตัวเอง

การบริการ___________________________________________________

บริการติดตั้งโปรแกรม พร้อม แนะการใช้งานจริง ณ ที่ทำงานลูกค้า(กทม.) และบริการช่วยเหลือการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ ผ่านระบบโทรศัพท์/โมเด็ม ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ (Remote Service)

ระบบคอมพิวเตอร์______________________________________________

ทำงานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Microsoft Windows 98,Me,2000, XP, Vista) สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่น ทั้ง Dot matrix, Laser, Inkjet และรองรับระบบแลน
-----------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ถูกต้อง และล่าสุด กรุณาติดต่อผู้ผลิดและจำหน่ายได้โดยตรง ที่

บริษัท ซอฟท์บิส พลัส จำกัด โทร 02-5406201 , 02-5406202, 02-9198259 email : softbiz_plus@yahoo.com msn : softbiz_plus@hotmail.com